اسامی برندگان

مالک
ناشر
شماره تماس
جایزه
ادریس مرادقلی
Relaxing
78***091567
سکه تمام بهار آزادی
محسن یعقوبی منش
Movito
71***090524
نیم سکه بهار آزادی
محمد جواد خسروی
Se Kalle Pook
32***091534
ربع سکه بهار آزادی