این کمپین به پایان رسیده است بازگشت به کمپین‌ها

سلام دوباره!

کمپین جایزه باران راویتو به مدت یک ماه

تمدید شد!

برنده قطعی 
مودم 
  میشی اگه

تا شب یلدا

ترافیک کانالت رو شونزده ترابایت بیشتر کنی!

سلام سلام

راویتو دوباره با جایزه های هیجان انگیز اومده

این بار هم همه میتونن برنده باشن

کافیه کمی بیشتر تلاش کنی، ما ازت حمایت میکنیم

پس همین حالا راهت رو ادامه بده و به نقطه اوج خودت نزدیکتر شو.

کافیه ترافیک کانالت رو به جایزه مد نظرت برسونی

تا توی قرعه کشی آن شرکت داده بشی.

نکته: ترافیک شما از صفر محاسبه خوا‌هد شد.

نیم سکه بهار آزادی

ترافیک کانال
۱۶ TB

سکه تمام بهار آزادی

ترافیک کانال
۳۲ TB

ربع سکه بهار آزادی

ترافیک کانال
۸ TB

ترافیک شروع هر شرکت کننده با توجه به کمپین قبل محاسبه میشه ولی همه با هم شروع می‌کنیم.

پس یــــــــــــــــــــک، دوووو، ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرکت